COVID-19: Mỹ phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2