COVID-19: Pháp lý giải nguyên nhân số ca bệnh ở trẻ em tăng cao