COVID-19 bùng phát lần 4: Những 'thành trì thép' bắt đầu chao đảo