CSCĐ Kỵ binh rượt đuổi 'tội phạm' như trong phim - tung cước quật ngã đối tượng