Ca Covid-19 cộng đồng tăng, Đà Nẵng khẩn trương dựng bệnh viện dã chiến