00:00

Ca Covid-19 ở Hà Nội tiên lượng rất nặng, tổn thương phổi gần như toàn bộ

TIN LIÊN QUAN