Cà Mau: Thực hiện tốt quản lý cách ly, điều trị F0 ở nhà và cơ sở y tế