Cà Mau: Triển khai 'Sổ nhật ký phương tiện hoạt động nội tỉnh' cho tài xế

Ngày 26-8, Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Cà Mau Hồ Hoàn Tất ký công văn gửi các doanh nghiệp vận tải, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện 'Sổ nhật ký phương tiện hoạt động nội tỉnh'.

Cà Mau triển khai 'Sổ nhật ký phương tiện hoạt động nội tỉnh' cho tài xế

Theo đó, Sở GT-VT tỉnh Cà Mau yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiến hành in 'Sổ nhật ký phương tiện hoạt động nội tỉnh', đóng thành quyển tối thiểu 20 trang, đóng dấu giáp lai (nếu có), để cấp phát cho người điều khiển phương tiện khi hoạt động nội tỉnh.

Đồng thời, hướng dẫn người điều khiển phương tiện ghi đầy đủ các nội dung trong 'Sổ nhật ký phương tiện hoạt động nội tỉnh' cho từng chuyến vận chuyển.

Sở GT-VT tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, đơn vị sản xuất kinh doanh có trách nhiệm quản lý, lưu trữ 'Sổ nhật ký phương tiện hoạt động nội tỉnh'.

Kiểm tra sau mỗi chuyến vận chuyển để kịp thời nhắc nhở, yêu cầu người điều khiển phương tiện ghi đầy đủ các nội dung trong sổ nhật ký; đồng thời có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện người điều khiển phương tiện không ghi đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.

Đối với người điều khiển và người đi cùng trên phương tiện phải có giấy xét nghiệm PCR hoặc test nhanh và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, định kỳ 3 ngày/lần và phải thực hiện nghiêm biện pháp '5K'.

Theo TẤN THÁI/Sài Gòn Giải phóng Link Gốc:           Copy Link
http://www.sggp.org.vn/ca-mau-trien-khai-so-nhat-ky-phuong-tien-hoat-dong-noi-tinh-cho-tai-xe-756971.html

Tags: Cà Mau  |  triển khai  |  Sổ nhật ký phương tiện hoạt động nội tỉnh  |  tài xế  |  COVID_19  |  hành trình