Cà Mau cấp gạo và hàng hóa thiết yếu cho người dân