Cập nhật tình hình Covid-19

Cà Mau tích cực hỗ trợ lao động ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Đến nay, cơ quan chức năng Cà Mau đã duyệt chi hỗ trợ hơn 163 tỷ đồng cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 116 và 68/NQ-CP của Chính phủ.

Tư vấn thủ tục chi hỗ trợ cho người lao động tại Bảo hiểm xã hội Cà Mau.

Chiều 15/10, cập nhật từ Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh đã thực hiện chi hỗ trợ cho 11/12 nhóm đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, với tổng số tiền hơn 151,6 tỷ đồng cho hơn 154.370 trường hợp.

Toàn tỉnh Cà Mau có hơn 204.500 người dược duyệt hỗ trợ theo Nghị quyết 68, với tổng số tiền hơn 227,3 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan chức năng tỉnh đã giải quyết cho hơn 154.370 người với tổng số tiền hơn 151,6 tỷ đồng, đạt 76,4% tổng số người được duyệt.

Trong đó, nhóm 1 về chính sách giảm mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bệnh nghề nghiệp đã hoàn thành xong vào 21/7 cho 1.720 đơn vị, với hơn 36.905 người, tổng kinh phí giảm là hơn 12,4 tỷ đồng, đạt 100%. Nhóm 10 hỗ trợ hộ kinh doanh đã cơ bản hoàn thành với 1.758 hộ, tổng mức hỗ trợ hơn 5,2 tỷ đồng. Riêng nhóm 12, trong tổng số hơn 163.000 người được duyệt (kể cả 40.158 khẩu thuộc hộ nghèo, cận nghèo), đến nay đã chi hỗ trợ cho 113.573 người, tổng số tiền hơn 130,2 tỷ đồng, chiếm 69,61%.

Việc hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 116 cũng đang được tiến hành khẩn trương. BHXH Cà Mau đã hoàn thành: Lập dự toán chi hỗ trợ báo cáo BHXH Việt Nam, với tổng số hơn 23.500 đối tượng đóng BHTN, với tổng số tiền dự kiến hơn 58,1 tỷ đồng; rà soát giảm mức đóng Quỹ BHTN từ 1% xuống bằng 0%. Qua đó, đã gửi thông báo cho 1.102 đơn vị với số lao động được giảm đóng hơn 20.000 người, tổng số tiền giảm đóng hơn 14,8 tỷ đồng. Đến chiều 15/10, BHXH Cà Mau đã chi hỗ trợ cho 5.235 người lao động, với tổng số tiền 12,67 tỷ đồng.

Theo đánh giá, việc thực hiện chi hỗ trợ theo Nghị quyết 116 và 68 ở Cà Mau gần đây tăng so với trước, bởi tỉnh đã nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Tuy nhiên, tỷ lệ chi giải ngân vẫn chưa như mong đợi do công tác chi trùng vào thời điểm các địa phương trong tỉnh huy động lượng lớn nhân lực phục vụ việc rà soát, cập nhật lao động về tự phát.

Giám đốc BHXH Cà Mau Trịnh Trung Kiên cho biết: 'Hiện còn khoảng 8.000/hơn 20.000 người lao động đang tham gia trong kế hoạch, chúng tôi tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp gửi dứt điểm danh sách cho cơ quan BHXH để chuẩn hóa thông tin và giải ngân dứt điểm trước 20/10, với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng. Đối với người lao động có điều chỉnh thông tin, BHXH tỉnh phấn đấu hoàn chỉnh thông tin để chi hỗ trợ dứt điểm trong tháng 10/2021'.

Theo HỮU TÙNG/Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
http://www.nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/ca-mau-tich-cuc-ho-tro-lao-dong-anh-huong-boi-dich-covid-19-669615/

Tags: Cà Mau  |  BHXH Cà Mau  |  Sở Chỉ  |  Nhóm 10  |  BHXH Việt Nam  |  Quỹ BHTN  |  BHXH Cà Mau Trịnh Trung