Ca mắc COVID-19 tăng cao, Cà Mau tăng cường các biện pháp phòng dịch