Ca mắc Covid-19 đến giao tiếp tại khu làm việc của 8 sở, ngành Hà Nội