Ca mắc Covid-19 mới giảm mạnh, Bà Rịa - Vũng Tàu không còn 'vùng đỏ'