Ca mắc Covid-19 ở Quảng Nam tăng liên tiếp trong 10 ngày gần đây