Ca mắc mới cộng đồng tăng gấp đôi ở Trung Quốc, thế giới có thể phải hứng chịu một đợt bùng phát mới