Ca mổ cấp cứu đầu tiên thực hiện tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP Hồ Chí Minh