Ca nhiễm tăng kỉ lục, Hà Nội cần lên phương án điều trị F0 tại nhà?