Cả nước có 16 người tử vong vì tai nạn giao thông ngày nghỉ 2/9