Cá sấu ngoạm nhầm chân đồng loại, cảnh tượng sau đó thật không thể tưởng tượng nổi!

Cá sấu không hổ danh là loài máu lạnh. Thật đáng sợ

Thứ năm, 29/10/2020 20:00

Thế giới động vật