Ca sĩ Bạch Lan: Phương Thanh tặng nệm, Hoài Linh đóng tiền nhà cho tôi