Ca sỹ Thủy Tiên trao quà từ thiện ở Nghệ An: Phát sinh khoản tiền lệch số liệu xác nhận