Các chính sách tài chính hỗ trợ người dân, doanh nghiệp được ban hành kịp thời

Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Quốc hội khẳng định các chính sách tài chính hỗ trợ người dân, doanh nghiệp được ban hành kịp thời.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Báo Nhân dân

Chiều 20/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội nghe báo cáo thẩm tra đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2021; dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2022 - 2024.

Đánh giá đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2021; dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024, báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Quốc hội khẳng định nền kinh tế chịu nhiều tác động tiêu cực do đại dịch COVID-19, nhưng các chính sách tài chính nhằm bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua đại dịch được ban hành kịp thời.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, cùng với ưu tiên nguồn lực cho phòng chống dịch, bố trí hợp lý, hiệu quả dự phòng ngân sách, dự trữ quốc gia; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, công khai, đúng mục đích, tránh thất thoát, lãng phí, sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi phòng, chống dịch COVID-19; dự toán chi ngân sách nhà nước trong năm tới, cần nghiên cứu toàn diện, có phương án cân đối xây dựng gói kích thích kinh tế với quy mô đủ lớn để tạo hiệu ứng sâu rộng, tính lan tỏa cao, bảo đảm mục tiêu phục hồi nền kinh tế, an sinh xã hội.

Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã nghe các tờ trình về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê và nghe báo cáo thẩm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự về các dự án này.

Theo Ban Thời sự/VTVNEWS Link Gốc:           Copy Link
http://vtv.vn/kinh-te/cac-chinh-sach-tai-chinh-ho-tro-nguoi-dan-doanh-nghiep-duoc-ban-hanh-kip-thoi-20211020200449038.htm

Tags: Chính sách tài chính

netRADIO     netTV