Các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19