Các địa phương sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Chỉ còn vài ngày nữa, các địa phương trên cả nước sẽ tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2021. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của một số địa phương và các đơn vị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội tòng quân.

Thứ sáu, 26/02/2021 14:27

Thời sự