Các huyện miền núi Nghệ An xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, di dời hàng trăm hộ dân