Cập nhật tình hình Covid-19

Các nền công vụ ASEAN hợp tác cùng phát triển

Giới thiệu quá trình Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN đã thông qua các biện pháp công vụ nội tại và liên phối hợp chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm chống dịch bệnh COVID-19 cũng như hỗ trợ y tế … từ đó nhận thức đúng đắn vai trò của nền công vụ trong việc thúc đẩy giao lưu, thông tin truyền thông nội khối.

Theo Chi Dân/Thời Đại Link Gốc:           Copy Link
https://thoidai.com.vn/cac-nen-cong-vu-asean-hop-tac-cung-phat-trien-157698.html

Tags: hướng tới cải cách nền công vụ asean  |  Cộng đồng ASEAN  |  kết nối asean