00:00

Các nhân viên cứu trợ quốc tế cuối cùng rời Triều Tiên

TIN LIÊN QUAN