Các nước châu Á tăng tốc tiêm vaccine, dịch COVID-19 không thể kết thúc trong vòng 6 tháng tới