Các tỉnh Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ trên 39 độ C