Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt