Các trường chuẩn bị ra sao khi Hà Nội dự kiến học sinh THPT trở lại trường vào tháng 12?