Điểm xét tuyển Đại học, Cao đẳng

Các trường đại học top đầu công bố điểm chuẩn năm 2021

Nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn; trong kỳ thi năm nay, các trường đại học thuộc nhóm cao và trung đa số lấy điểm chuẩn cao hơn so với năm 2020.

Nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn.

Kỳ thi năm nay, các trường đại học thuộc nhóm cao và trung đa số lấy điểm chuẩn cao hơn so với năm 2020./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/cac-truong-dai-hoc-top-dau-cong-bo-diem-chuan-nam-2021/741661.vnp

Tags: trường  |  đại học  |  kỳ thi  |  Điểm chuẩn  |  công bố