Các trường quân đội đưa huấn luyện thể lực vào chiều sâu

Thường xuyên làm việc, học tập với cường độ cao trong môi trường đặc thù, đòi hỏi các học viên quân đội phải có nền tảng thể lực, sức khoẻ tốt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Những năm qua, các Học viện, Trường Quân đội đã sáng tạo nhiều mô hình rèn luyện mới, kết hợp đầu tư cơ sở vật chất, tích cực tổ chức nhiều hội thi, hội thao thể dục thể thao nhằm đánh giá thực chất trình độ huấn luyện thể lực và phong trào thể thao tại các đơn vị. Từ đây, đã tạo sức lan toả sâu rộng, truyền cảm hứng cho các học viên say sưa luyện rèn.

Thứ ba, 13/04/2021 14:25

Thời sự

Thơm ngát hương sen mùa hạ 03:41

Thơm ngát hương sen mùa hạ

Thứ sáu, 07/05/2021 | 14:43
Cựu chiến binh với OCOP 25:13

Cựu chiến binh với OCOP

Thứ năm, 06/05/2021 | 22:23