Các trường tại Hà Nội sẵn sàng đón học sinh lớp 12 đi học trực tiếp