Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 sau vụ 'bay lắc'