Cách ly 81 thầy và trò sau khi ghi nhận hai học sinh nhiễm Covid-19