Cách ly toàn bộ Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ