Cảm nhận nhanh về iPhone 12 Pro: Đẹp, nhưng không đáng tiền