Cấm tắm biển, khu vực bãi biển du lịch Đà Nẵng đầy rào chắn

Bãi biển du lịch Đà Nẵng không một bóng người sau khi áp dụng lệnh tạm ngưng hoạt động của chính quyền thành phố.

Thứ tư, 05/05/2021 12:31