Campuchia bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ từ 6 - 11 tuổi