Campuchia sẽ sản xuất vaccine ngừa COVID-19 của Sinopharm từ năm 2022