Campuchia thông qua luật cấm lãnh đạo cấp cao có quốc tịch nước ngoài

Phiên họp Quốc hội ngày 25/10, tất cả 111 đại biểu nhất trí thông qua luật cấm người giữ các chức vụ cao cấp gồm Thủ tướng, lãnh đạo Hạ viện, Thượng viện, Hội đồng Hiến pháp có quốc tịch nước ngoài.

Các đại biểu tham dự phiên họp của Quốc hội Campuchia. (Nguồn: khmertimeskh.com)

Tại phiên họp ngày 25/10, Quốc hội Campuchia đã thông qua luật sửa đổi Hiến pháp, trong đó có nội dung cấm người giữ các chức vụ cao cấp bao gồm Thủ tướng, lãnh đạo Hạ viện, Thượng viện, Hội đồng Hiến pháp có quốc tịch nước ngoài.

Trong phiên họp Quốc hội, tất cả 111 đại biểu; trong đó có Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen, nhất trí thông qua việc sửa đổi các điều 19, 82, 106, 119 và 137 trong Hiến pháp và các điều 3, điều 4 của Luật Hiến pháp bổ sung nhằm đảm bảo hoạt động của các thể chế quốc gia. Theo đó, nội dung sửa đổi quy định các vị trí cấp cao bao gồm Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp, chỉ được mang duy nhất quốc tịch Campuchia.

Hồi tháng Chín vừa qua, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh mục đích của việc sửa đổi này là nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia và tránh sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của Campuchia.

Hiến pháp sửa đổi sẽ cần được Thượng viện và Hội đồng Hiến pháp xem xét trước khi đệ trình lên Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni phê chuẩn./.

Theo Lê Đạt/VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/campuchia-thong-qua-luat-cam-lanh-dao-cap-cao-co-quoc-tich-nuoc-ngoai/748853.vnp

Tags: Hiến pháp  |  Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen  |  quốc tịch Campuchia  |  Hội đồng Hiến pháp  |  Campuchia