Cần Thơ: 151 ca F0, 1 công ty ở Khu công nghiệp Trà Nóc 2 bị phong tỏa