Cần Thơ: Dự trữ hàng hóa bình ổn trị giá hơn 11.600 tỷ đồng