Cần Thơ: Thông báo khẩn tìm người liên quan nhiều chùm ca bệnh Covid-19