Cần Thơ cho mở lại quán karaoke, massage kèm nhiều điều kiện