Cần Thơ giải ngân xong gần 33 tỷ đồng tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68