Cần Thơ phát thông báo khẩn, phong tỏa các ổ dịch trong cộng đồng