Cận cảnh lô vắcxin đầu tiên của AstraZeneca 'cập bến' Việt Nam