Căng thẳng cao độ, Mỹ-Trung Quốc thử tên lửa cùng lúc